ŽILPO, s.r.o., Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
041/5627039

Služby

POSKYTUJE KOMPLETNÉ SLUŽBY V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO SO ŠPECIÁLNYM ZAMERANÍM NA :

HYPERTENZIU:

 • diagnostika primárnej a sekundárnej formy
 • určenie rizikovosti a liečby hypertonika
 • moderná liečba podľa odporúčaní ESC a ESH
 • použitie fixných kombinácií
 • racionalizácia finančných nákladov liečby

OBEZITOLÓGIU:

 • zhodnotenie nadváhy a obezity
 • zhodnotenie prognózy
 • nastavenie na dietologickú a pohybovú liečbu

ÚČELNÚ MEDIKAMENTÓZNU LIEČBU:

 • srdcových a cievnych chorôb
 • porúch metabolizmu tukov
 • antikoagulačnú liečba
 • interakciu užívaných liekov

V prípade, že sa chcete objednať na prehliadku použite číslo tel.: 041/202 88 21 alebo použite náš rezervačný formulár.